معاونت امور زنان و خانواده

موسسه علمی به رویان (بانک سلولهای بنیادی خون بندناف رویان) و نهاد ریاست جمهوری ( معاونت امور زنان و خانواده ) دست به دست هم داده اند تا در جهت تقویت بنیان سلامت خانواده گام بردارند. 

و اکنون با معرفی سامانه پیشگیری و آموزش سلامت به‌رویان (سپاس) در سایت معاونت امور زنان و خانواده، توانسته‌ایم گامی بزرگ در راستای ارائه هر چه بیشتر خدمات سلامت در سطح کشور برداریم.

: