معرفی درس در یک نگاه

زایمان طبیعی

اهداف دوره

زایمان طبیعی امری الهی است که مادران با قرارگرفتن در شرایط آن، احساس قدرت کرده و پدیده ی خارق العاده ای را تجربه می نمایند . اما در برخی موارد مادران عزیز به دلیل عدم آگاهی های لازم،‌ از انجام آن سر باز زده و به سزارین روی می آورند. در صورتیکه سزارین عمل جراحی است که در مواقع اورژانسی فواید بسیار دارد.
با توجه به مزایای فراوان زایمان طبیعی، ‌در دوره آموزشی پیش رو،‌ با فواید آن آشنا شده و راه های خوشایند سازی زایمان ارائه خواهد شد.

در سامانه سپاس به رویان همراه شما هستیم.استاد دوره

دکتر محبوبه والیانی

دکتر محبوبه والیانی

دکتری علوم بالینی-اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
عضو هیئت علمی گروه مامایی و بهداشت باروری دانشگاه اصفهان
دروس دیگر ارائه شده با استاد

سرفصل جلسات

هزینه دوره

هزینه ی 3 جلسه آموزشی زایمان طبیعی و روش های خوشایندسازی آن :  

* کاربران داخل ایران : 150 هزار تومان 

* کاربران خارج از ایران : 30 دلار  ثبت نام در دوره