تغذیه در دوران شیردهی

معرفی درس در یک نگاه

اهداف دوره

این دوره با هدف آشنایی کامل با هرم غذایی دوران شیردهی و تغییرات رژیم غذایی مادرشیرده شامل محدودیت های غذایی و مصرف انواع مکمل های غذایی در این دوران، تهیه و تنظیم گردیده است.
با توجه به نگرانی های مادران در رابطه با کیفیت و مقدار شیر خود، تلاش شده راهکارهای لازم جهت ارزیابی این دو پارامتر و بهبود آن، ارائه گردد.
همچنین به سوالات متداول شما مخاطب بزرگوار در خصوص مقدار و نحوه کاهش وزن در دوران شیردهی و انجام فعالیت بدنی پاسخ داده خواهد شد.
امید است از اهمیت شیردهی نوزاد توسط شیر مادر و تاثیرات مثبت آن بر کودک، مطلع و بر انجام آن اهتمام ورزید

در سامانه سپاس به رویان همراه شما هستیم.

معرفی استاد

خانم دكتر مطهر حيدري بني
متخصص تغذيه و رژيم درماني
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
متخصص تغذيه. پژوهشكده پيشگيري اوليه از بيماري هاي غير واگير. دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

دروس دیگر ارائه شده با استاد

سرفصل جلسات

گروه های غذایی در دوران شیردهی

در پایان این جلسه، انتظار می رود فراگیرنده عزیز
• دلایل اهمیت مصرف گروه نان و غلات، میوه وسبزی ها، پروتئین ها و شیرولبنیات در دوران شیردهی را شرح دهد.
• از انتخاب های سالم گروه چربی ها و شیرینی ها در دوران شیردهی آگاهی یابد.
• نحوه ی ارزیابی مقدار کالری و پروتئین مصرفی مادر شیرده را توضیح دهد.
• اهمیت رعایت اصل تنوع و تعادل در مصرف مواد غذایی در این دوران را بداند.
• دلایل اهمیت وجود ویتامین دی و انجام فعالیت بدنی در دوران شیردهی را توضیح دهد.

(سامانه سپاس به رویان)

هزینه دوره

هزینه ی 3 جلسه آموزشی تغذیه در دوران شیردهی : 

* کاربران داخل ایران : 125 هزار تومان 

* کاربران خارج از ایران : 30 دلار  

ثبت نام در درس