ناباروری و مسائل روانی

معرفی درس در یک نگاه

اهداف دوره

تشخیص ناباروری در یک زوج می تواند برای آنان غافلگیر کننده باشد که معمولا زوجین را در مسیر درمان های مختلف قرار می دهد. امروزه درمان های مربوط به ناباروری بسیار گسترده اند، اما تضمینی برای نتیجه موفقیت آمیز وجود ندارد. ناباروری، فارغ از نتیجه درمان موفقیت آمیز یا عدم آن، تأثیرات روانشناختی فراوانی به دنبال دارد، تأثیراتی که می تواند آسیب رسان باشد.
در این دوره ی آموزشی به مراحل گوناگون تجربه ناباروری پرداخته ، واکنش زوج ها مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای پیشگیری از آسیب مطرح خواهد شد.

در سامانه سپاس به رویان همراه شما هستیم.

معرفی استاد

خانم دکتر پریسا نیلفروشان
دکتری مشاوره و راهنمایی – دانشگاه اصفهان
عضو هیئت علمی گروه مشاوره – دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی – دانشگاه اصفهان

سرفصل جلسات

مراحل ناباروری و تأثیرات روانشناختی آن

امروزه آگاهی از مسائل ناباروری و روش های درمانی آن، بسیار گسترش پیدا کرده است، اما مواجهه با ناباروری می تواند زن وَ شوهر را غافلگیر و نگران کند. باید در نظر داشت که ناباروری تنها یک مشکل پزشکی نیست، بلکه تأثیرات روانشناختی هم در پی دارد و فقط به مداخلات دارویی ختم نمی شود.
برای آشنایی بیشتر با این موضوع ، در این جلسه، تعریفی از ناباروری و تأثیرات روانشناختی آن ارائه می گردد و مراحل تجربه ناباروری مورد بررسی قرار می گیرد.

(سامانه سپاس به رویان)

هزینه دوره

هزینه ی 4 جلسه آموزشی ناباروری و مسائل روانی :

* کاربران داخل ایران : 140 هزار تومان 

* کاربران خارج از ایران : 35 دلار  

به زودی ...