تغذیه و نقش آن در باروری و ناباروری

معرفی درس در یک نگاه

اهداف دوره

با توجه به اهمیت موضوع باروری و ناباروری در خانواده و جامعه و عوامل مختلف تاثیر گذار بر این مسئله، در این دوره ی آموزشی به یکی از عوامل حائز اهمیت در این جریان، که رژیم غذایی مناسب است، پرداخته می شود.
علل بروز ناباروری در خانم ها و آقایان به تفصیل بررسی شده و به اهمیت تنوع و تعادل در رژیم غذایی مناسب که می تواند یکی از پایه های مهم پیشگیری و درمان ناباروری محسوب شود، پرداخته و با سبک زندگی سالم و رفتار های غذایی مناسب آشنا خواهید شد.

در سامانه سپاس به رویان همراه شما هستیم.

معرفی استاد

خانم دكتر مطهر حيدري بني
متخصص تغذيه و رژيم درماني
فارغ التحصيل از دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
متخصص تغذيه. پژوهشكده پيشگيري اوليه از بيماري هاي غير واگير. دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

دروس دیگر ارائه شده با استاد

سرفصل جلسات

هزینه دوره

هزینه ی 4 جلسه آموزشی تغذیه و نقش آن در باروری و ناباروری :

* کاربران داخل ایران : 140 هزار تومان 

* کاربران خارج از ایران : 35 دلار  

به زودی ...