آشنایی با سرطان پستان و نحوه ی غربالگری آن

معرفی درس در یک نگاه

اهداف دوره

سرطان پستان از شایع ترین سرطان ها در بین خانم های کشور و جهان محسوب می شود.
در حقیقت سرطان پستان طیفی از بیماری هاست که به صورت یک غده سرطانی درپستان تظاهر می کند.
بنابراین باتوجه به شایع بودن این سرطان سعی بر آن شده است تا دراین دوره با علائم مختلف این سرطان؛ روش های تشخیص؛راههای پیشگیری ودرمان آن آشنا شده و در جهت شناسایی و کاهش آن، گامی موثر برداشته شود.

در سامانه سپاس به رویان همراه شما هستیم.

معرفی استاد

خانم دکتر مریم طباطباییان
بورد تخصصی جراحی عمومی. جراحی پستان از کشور انگلستان
عضو مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
عضو شورای سیاستگذاری سرطان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دروس دیگر ارائه شده با استاد

سرفصل جلسات

هزینه دوره

هزینه ی دوره آموزشی آشنایی با سرطان پستان و نحوه غربالگری آن :  

* کاربران داخل ایران : 45 هزار تومان 

* کاربران خارج از ایران : 15 دلار  

ثبت نام در درس