پدر باش برای فرزندانت

معرفی درس در یک نگاه

اهداف دوره

در جامعه کوچک خانواده، نحوه ی تعاملات و ارتباطات میان والدین و فرزندان بسیار مهم بوده و بر آینده ی فرزندان تاثیر گذار خواهد بود. بنابراین در این دوره آموزشی با شما مخاطبین عزیز، درباره اهمیت رابطه پدر با فرزندان به صحبت می نشینیم و تفاوت های ارتباطی با فرزند دختر و پسر را بررسی می کنیم.
همچنین اهمیت لذت بردن از زندگی را در کنار یکدیگر یاد آور می شویم تا بتوانیم این امر را به فرزندان خود بیاموزیم.

در سامانه سپاس به رویان همراه شما هستیم.

معرفی استاد

دکتر شهرام اسلامی
دکتری روانشناسی

دروس دیگر ارائه شده با استاد

سرفصل جلسات

هزینه دوره

هزینه ی 3 جلسه آموزشی پدر باش برای فرزندانت :   

* کاربران داخل ایران : 100 هزار تومان 

* کاربران خارج از ایران : 30 دلار  

ثبت نام در درس