اثرات ماساژ نوزاد و کودک و نحوه ی آن

معرفی درس در یک نگاه

اهداف دوره

در این دوره ی آموزشی، به نحوه ی انجام ماساژ قسمت های مختلف بدن نوزاد به صورت عملی، کاربردی و مرحله به مرحله خواهیم پرداخت. همچنین مزایای ماساژ نوزاد و زمان مطلوب جهت انجام آن برای شما بزرگواران بیان می گردد تا بدین وسیله، شما مادر عزیز بیشترین لذت را از این دوران طلایی، کسب نمایید.

در سامانه سپاس به رویان همراه شما هستیم.

معرفی استاد

خانم دکتر محبوبه والیانی
دکتری علوم بالینی-اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
عضو هیئت علمی گروه مامایی و بهداشت باروری – دانشگاه اصفهان

دروس دیگر ارائه شده با استاد

سرفصل جلسات

هزینه دوره

هزینه ی دوره آموزشی اثراث ماساژ نوزاد و کودک و نحوه ی آن :

* کاربران داخل ایران : 60 هزار تومان 

* کاربران خارج از ایران : 15 دلار  

ثبت نام در درس