آشنایی با تکنیک های شیردهی

معرفی درس در یک نگاه

اهداف دوره

این دوره ی آموزشی با هدف فهم و یادگیری انواع وضعیت های شیردهی جهت شیردهی موثر و موفق برای شما عزیزان آماده گردیده است. همچنین، مزایای شیردهی و مراقبت آغوشی برای کودک به صورت مفصل ارائه می گردد. در این دوره، سعی بر ارائه راهکارهای موثر جهت افزایش مقدار شیر در مادران با شیردهی کم، به منظور رفع استرس مادر، شده است.

در سامانه سپاس به رویان همراه شما هستیم.

معرفی استاد

خانم دکتر محبوبه والیانی
دکتری علوم بالینی-اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
عضو هیئت علمی گروه مامایی و بهداشت باروری – دانشگاه اصفهان

دروس دیگر ارائه شده با استاد

سرفصل جلسات

هزینه دوره

هزینه ی 1 جلسه آموزشی آشنایی با تکنیک های شیردهی : 30هزار تومان 

پرداخت، توسط درگاه های پرداخت الکترونیکی و یا به روش کارت به کارت امکان پذیر می باشد.

ثبت نام در درس