تعارض کار و خانواده

معرفی درس در یک نگاه

اهداف دوره

در دنیای امروزی، کار و خانواده چه برای مردان و چه برای زنان، 2 بُعد اصلی زندگی محسوب می شوند و در یک رابطه دو طرفه، تاثیرات فراوانی بر هم دارند.
شناخت این رابطه، مراقبت از هر دو بُعد و حفظ تعامل میان آنها، علاوه بر اینکه آسیب ها را به حداقل می رساند، می تواند سلامت اعضای خانواده را نیز تضمین کند.
آن زمان است که هر دو نقش مان در محیط کار و محیط خانواده را دوست داریم و حضور این دو نقش در کنار هم برایمان لذت بخش است.

در سامانه سپاس به رویان همراه شما هستیم.

معرفی استاد

دکتر محمد رضا عابدی
دکتری مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران
رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

دروس دیگر ارائه شده با استاد

سرفصل جلسات

جلسه اول

گاهی در طول زمان، مسیر زندگی جوامع تغییر می کند. این تغییرات حاصل تصمیم گیری یک فرد نیستند، بلکه جامعه در یک روند آرام، سمت و سویی متفاوت را اتخاذ می کند و تک تک اعضا را تحت تاثیر قرار میدهد.
یکی از این تغییرات را می توانیم در زمینه کار و خانواده حس کنیم. نگاهی به تاریخچه این مسئله به ما نشان خواهد داد که چطور در زندگی امروزی برای حفظ تعادل میان کار و خانواده، کاری سخت در پیش داریم.

(سامانه سپاس به رویان)

هزینه دوره

هزینه ی 5 جلسه آموزشی تعارض کار و خانواده :

* کاربران داخل ایران : 200 هزار تومان 

* کاربران خارج از ایران : 50 دلار  

ثبت نام در درس