عزت نفس، کلید طلایی موفقیت پایدار

معرفی درس در یک نگاه

معرفی استاد

دکتر سید محسن علامه
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

هزینه دوره

هزینه ی 8 جلسه آموزشی عزت نفس، کلید طلایی موفقیت پایدار :

* کاربران داخل ایران : 250 هزار تومان 

* کاربران خارج از ایران : 70 دلار  

ثبت نام در درس