تربیت معنوی کودک

معرفی درس در یک نگاه

اهداف دوره

معنویت، یکی از ابعاد وجودی انسان است. به نظر می رسد انسان در زندگی به چیزی فراتر از مادیات، اشتیاق دارد و این اشتیاق، خود را در اوایل دوران کودکی نشان می دهد. معنویت را می توان در ارتباط با خود، ارتباط با خلق، ارتباط با خلقت و ارتباط با خدا یافت.
پرورش خودِ معنوی در کودکان، به زندگی آن ها رنگ بخشیده و آن ها را در مسیر جستجوی معنای زندگی، قرار می دهد.
در این دوره آموزشی، با ما همراه باشید.

در سامانه سپاس به رویان همراه شما هستیم.

معرفی استاد

دکتر محمد رضا عابدی
دکتری مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران
رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

دروس دیگر ارائه شده با استاد

سرفصل جلسات

چیستیِ تربیت معنوی

در این جلسه، به تعریفی از تربیت معنوی پرداخته و با مراحل رشد آن آشنا خواهیم شد .

(سامانه سپاس به رویان)

هزینه دوره

هزینه ی دوره آموزشی تربیت معنوی کودک :   

* کاربران داخل ایران : 100 هزار تومان 

* کاربران خارج از ایران : 25 دلار  

ثبت نام در درس