تربیت فرهنگی کودک

معرفی درس در یک نگاه

اهداف دوره

در جوامع امروزی، با افزایش ارتباطات، مسافرت ها و مهاجرت ها تربیت فرهنگی اهمیت بیشتری یافته است. شناخت فرهنگ های مختلف، تعلق فرهنگی و احترام به سایر فرهنگ ها به افراد کمک می کند تا بتوانند پذیرای سایر فرهنگ ها در کنار فرهنگِ خود باشند.
کودکان در خانواده متولد می شوند و تاثیر پذیری بالایی از خانواده دارند، به همین علت، نقش والدین در تربیت فرهنگی کودکان انکار ناپذیر است.
در این درس، با ما همراه باشید.

در سامانه سپاس به رویان همراه شما هستیم.

معرفی استاد

دکتر محمد رضا عابدی
دکتری مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران
رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

دروس دیگر ارائه شده با استاد

سرفصل جلسات

هزینه دوره

هزینه ی 1 جلسه آموزشی تربیت فرهنگی کودک : 30هزار تومان 

ثبت نام در درس