تربیت شناختی کودک

معرفی درس در یک نگاه

اهداف دوره

رشد شناختی در کودکان وابسته به فعالیت های عالی قشر مخ است. این رشد به خودی خود نمی تواند به خوبی حاصل شود، به همین دلیل تحریک مغزی کودک و ایجاد بستری غنی برای این رشد بسیار اهمیت خواهد داشت.
تفکر، توجه، تمرکز ، تصمیم گیری و استدلال ، نمونه ای از فعالیت های شناختی انسان هستند که بخش اعظم زندگی هر شخص، وابسته به همین فعالیت های شناختی است.
به همین علت است که توجه به رشد شناختی کودکان، ایجاد فرصت های مناسب برای آن ها و پیشگیری از آسیب های شناختی از وظایف هر والدی به شمار می آید.
با مطالبی آموزنده در رابطه با این موضوع مهم، با ما همراه باشید.

در سامانه سپاس به رویان همراه شما هستیم.

معرفی استاد

دکتر محمد رضا عابدی
دکتری مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران
رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

دروس دیگر ارائه شده با استاد

سرفصل جلسات

هزینه دوره

هزینه ی دوره آموزشی تربیت شناختی کودک :   

* کاربران داخل ایران : 60 هزار تومان 

* کاربران خارج از ایران : 15 دلار  

ثبت نام در درس