تربیت جسمی کودک

معرفی درس در یک نگاه

اهداف دوره

تربیت جسمی در حیطه هایی چون تغذیه، خواب، ورزش، بازی و بهداشت باید مورد توجه قرار گیرد. گاهی ما آموزش های مدارس و دانشگاه ها را معادل با تربیت بدنی می دانیم، در حالیکه آموزش دیدن، مساوی با تربیت نیست.
برای داشتن یک زندگی با کیفیت، همراه با چابکی و سلامت، باید از دوران کودکی بسترهای مناسب را مهیا و فراهم نماییم.
در کنار شما، این تربیت مهم و مسئولیت خودمان را به عنوان والد، بررسی خواهیم کرد

در سامانه سپاس به رویان همراه شما هستیم.

معرفی استاد

دکتر محمد رضا عابدی
دکتری مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران
رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

دروس دیگر ارائه شده با استاد

سرفصل جلسات

هزینه دوره

هزینه ی دوره آموزشی تربیت جسمی کودک :  

* کاربران داخل ایران : 60 هزار تومان 

* کاربران خارج از ایران : 15 دلار  

ثبت نام در درس