تربیت اخلاقی کودک

معرفی درس در یک نگاه

اهداف دوره

تربیت فرزندانی با اخلاق، یکی از دغدغه های اصلی اغلب والدین است که نیازمند ایجاد زمینه و شرایط مناسب در خانواده می باشد.
اما قبل از ایجاد بستر مناسب، باید بدانیم اخلاق چیست ؟چه ارکانی دارد؟ به چه کسی خوش اخلاق می گویند و در چه صورت می توان گفت فرزندانمان را تربیت اخلاقی کرده ایم؟
با این دوره آموزشی، همراه شوید و پاسخ این سوالات را دریابید.

در سامانه سپاس به رویان همراه شما هستیم.

معرفی استاد

دکتر محمد رضا عابدی
دکتری مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران
رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

دروس دیگر ارائه شده با استاد

سرفصل جلسات

ارکان تربیت اخلاقی

در پایان این جلسه انتظار می رود مادراندر این نشست ، به تعریف اخلاق پرداخته و سپس با هفت ستون اصلی اخلاق، آشنا شده و به طور کامل، بررسی خواهیم کرد.

(سامانه سپاس به رویان)

هزینه دوره

هزینه ی دوره آموزشی تربیت اخلاقی کودک : 

* کاربران داخل ایران : 100 هزار تومان 

* کاربران خارج از ایران : 25 دلار  

ثبت نام در درس