تربیت اجتماعی کودک

معرفی درس در یک نگاه

اهداف دوره

هر کودکی با ظرفیت زندگی در اجتماع متولد می شود. تربیت اجتماعی به او کمک می کند تا بتواند از توانایی های خود در جهت ارتباط مناسب با دیگران استفاده کند. 

وجود اجتماع های گوناگون کوچک و بزرگ شامل افرادی متفاوت با یکدیگر، فرهنگ ها، شخصیت هاییمختلف و قالب های ارتباطی خاص، اهمیت این تربیت را دو چندان می نماید. 

فرد باید از ملاک های تربیت اجتماعی برخوردار باشد تا بتواند با بکارگیری ابزارهای ارتباطی، در تعاملاتش با افراد، موفق عمل کند. 

با موضوع تربیت اجتماعی در کنار ما باشید

در سامانه سپاس به رویان همراه شما هستیم.

معرفی استاد

دکتر محمد رضا عابدی
دکتری مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران
رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

دروس دیگر ارائه شده با استاد

سرفصل جلسات

هزینه دوره

هزینه ی دوره آموزشی تربیت اجتماعی کودک :  

* کاربران داخل ایران : 60 هزار تومان 

* کاربران خارج از ایران : 15 دلار  

ثبت نام در درس