ناباروری و مسائل روانی آن

معرفی درس در یک نگاه

اهداف دوره

تشخیص ناباروری در یک زوج می تواند برای آنان غافلگیر کننده باشد که معمولا زوجین را در مسیر درمان های مختلف قرار می دهد. امروزه درمان های مربوط به ناباروری بسیار گسترده اند، اما تضمینی برای نتیجه موفقیت آمیز وجود ندارد. ناباروری، فارغ از نتیجه درمان موفقیت آمیز یا عدم آن، تأثیرات روانشناختی فراوانی به دنبال دارد، تأثیراتی که می تواند آسیب رسان باشد.
در این دوره ی آموزشی به مراحل گوناگون تجربه ناباروری پرداخته ، واکنش زوج ها مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای پیشگیری از آسیب مطرح خواهد شد.

در سامانه سپاس به رویان همراه شما هستیم.

معرفی استاد

خانم دکتر پریسا نیلفروشان
دکتری مشاوره و راهنمایی – دانشگاه اصفهان
عضو هیئت علمی گروه مشاوره – دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی – دانشگاه اصفهان

سرفصل جلسات

مراحل سوم و چهارم ناباروری

همانگونه که گفته شد ممکن است ناباروری به عنوان یک مهمان ناخوانده, وارد زندگی بسیاری از زوجین شود. با تشخیص ناباروری، زن و مرد در درمان هایی غوطه ور می شوند که ممکن است تضمینی در موفقیت آن ها نباشد. زوجین، تمام هزینه، وقت و انرژی خود را صرف درمان نموده و در نتیجه ی انتظارهای طولانی فرجام کار ، اضطراب فراوانی را نیز تجربه می کنند.
آنچه در این دوران بیش از هر چیز اهمیت دارد, جدا کردن مسئله ی ناباروری از شخصیت خود و همسر خود می باشد .

(سامانه سپاس به رویان)

هزینه دوره

هزینه ی 4 جلسه آموزشی ناباروری و مسائل روانی آن : 

* کاربران داخل ایران : 140 هزار تومان 

* کاربران خارج از ایران : 35 دلار  

ثبت نام