هوش معنوی کودکان

معرفی درس در یک نگاه

اهداف دوره

هوش معنوی عامل اصلی در تکامل انسان محسوب می شود.
در این درس، ضمن آشنایی با تعریف هوش معنوی، با روش های تقویت این هوش در کودکان و سوق داده شدن به سمت لذت های معنوی آشنا خواهیم شد.

در سامانه سپاس به رویان همراه شما هستیم.

معرفی استاد

دکتر شهرام اسلامی
دکترای روانشناسی

دروس دیگر ارائه شده با استاد

سرفصل جلسات

هزینه دوره

هزینه ی 3 جلسه آموزشی هوش معنوی کودک : 70هزار تومان  

پرداخت، توسط درگاه های پرداخت الکترونیکی و یا به روش کارت به کارت امکان پذیر می باشد.

ثبت نام در درس