نقش عروسک بازی در آینده کودکان

معرفی درس در یک نگاه

اهداف دوره

در این دوره، با تعریف و مفهوم عروسک در ذهن کودک آشنا شده و به شناخت انواع عروسک و کارکردهای مختلف آنها برای کودک پرداخته تا به استاندارد های مناسب انتخاب عروسک برای کودک خود آگاهی یابیم در ادامه با نقش عروسک بازی در تعیین هویت جنسی و کنجکاوی های جنسی کودکان آشنا همراه شما خواهیم بود.

در سامانه سپاس به رویان همراه شما هستیم.

معرفی استاد

دکتر عبدالرضا کردی
دکتری روانشناسی از دانشگاه کورلینز آمریکا
رئیس مرکز جهانی آموزش و پرورش خلاق در مالزی
معاون پژوهشی انجمن مطالعات خانواده در ایران
کارشناس برنامه های خانواده در ایران

دروس دیگر ارائه شده با استاد

سرفصل جلسات

نقش عروسک بازی در شکل گیری شخصیت کودک

در این جلسه شما والدین عزیز
• با نقش عروسک بازی در تعیین هویت جنسی و کنجکاوی های جنسی کودک در ارتباط با عروسک آشنا می شوید.
• به کارکرد های اصلی عروسک بازی برای کودکان پی می برید.
• از فرصت های تربیتی در ارتباط با عروسک بازی برای کودکان ، آگاه می شوید.

(سامانه سپاس به رویان)

هزینه دوره

هزینه ی 3 جلسه آموزشی نقش عروسک بازی در آینده کودکان :   

* کاربران داخل ایران : 125 هزار تومان 

* کاربران خارج از ایران : 30 دلار  

ثبت نام در درس