نوزادی شیرین

معرفی درس در یک نگاه

اهداف دوره

ما والدین چگونه و چطور رفتار کنیم تا کودک دلبندمان، دوران نوزادی شیرینی را سپری کند؟
در این درس به این سوال پاسخ داده خواهد شد.

در سامانه سپاس به رویان همراه شما هستیم.

معرفی استاد

دکتر عبدالرضا کردی
دکتری روانشناسی از دانشگاه کورلینز آمریکا
رئیس مرکز جهانی آموزش و پرورش خلاق در مالزی
معاون پژوهشی انجمن مطالعات خانواده در ایران
کارشناس برنامه های خانواده در ایران

دروس دیگر ارائه شده با استاد

سرفصل جلسات

هزینه دوره

هزینه ی دوره ی آموزشی نوزادی شیرین :

* کاربران داخل ایران : 45 هزار تومان 

* کاربران خارج از ایران : 15 دلار  

ثبت نام در درس