دیابت و پیشگیری از آن

معرفی درس در یک نگاه

اهداف دوره

در این دوره آموزشی شما مخاطبین عزیز را با بیماری دیابت آشنا خواهیم کرد.
ابتدا به تعریف بیماری و انواع آن پرداخته و سپس روش های کنترل آن و رعایت نکات مهم در این زمینه می پردازیم. همچنین سعی خواهیم کرد با تعریف سبک زندگی سالم و رفتار های غذایی مناسب به سمت پیشگیری و کنترل این بیماری قدم برداریم.

در سامانه سپاس به رویان همراه شما هستیم.

معرفی استاد

دکتر بیژن ایرج
متخصص داخلی
فوق تخصص غدد و متابولیسم بالغین – دانشگاه اصفهان
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان – دانشکده پزشکی – گروه داخلی (غدد)


سرفصل جلسات

هزینه دوره

هزینه ی 4 جلسه آموزشی دیابت و پیشگیری از آن : 

* کاربران داخل ایران : 170 هزار تومان 

* کاربران خارج از ایران : 35 دلار  

ثبت نام در درس