مهارت های زندگی

معرفی درس در یک نگاه

اهداف دوره

همانطور که می دانیم همه ما در زندگی با چالش ها و مسائل مختلفی رو به رو هستیم که بسیار مهم است چگونه با آنها رفتار کنیم تا تبدیل به مشکل نشوند.

مهارت های گوناگونی از جمله خودآگاهی، همدلی، مدیریت استرس و ... هستند که به ما کمک می کنند تا به بهترین شکل ممکن با این مسائل رو به رو شویم.

در این دوره آموزشی مهارت های اصلی و مهم جهت برخورد مناسب تر با چالش های زندگی را می آموزیم.

در سامانه سپاس به رویان همراه شما هستیم.

معرفی استاد

دکتر محمد رضا عابدی
دکتری مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران
رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

دروس دیگر ارائه شده با استاد

سرفصل جلسات

مهارت های زندگی و طبقه بندی آن

همه ما در زندگی با مسائل و مشکلاتی روبرو می شویم که شاید قابل حذف نباشند.
پس چه باید کرد؟ آیا باید آن ها را رها کنیم؟ یا اینکه روش های کنار آمدن با آن ها را بیاموزیم؟
برای برخورد سازگارانه با چالش های زندگی و حل مثبت آن ها نیاز به مهارت های زندگی داریم.
در جلسه اول ضمن ارائه تعریفی از مهارت های زندگی، با طبقه بندي مهارت ها آشنا خواهیم شد.

(سامانه سپاس به رویان)

هزینه دوره

هزینه ی 6 جلسه آموزشی مهارت های زندگی :

* کاربران داخل ایران : 230 هزار تومان 

* کاربران خارج از ایران : 55 دلار  

ثبت نام در درس