اساس و پایه های فرزند پروری(ویژه مجتمع فولاد)

معرفی درس در یک نگاه

اهداف دوره

همانطور که در ساخت یک ساختمان، اجزا و عناصر زیادی بکار می رود، اما مهمترین قسمت آن، زیربنا و فنداسیون می باشد که بدون آن سایر اجزا نیز کارایی خود را از دست می دهند ، در فرزندپروری نیز اگر مبنا و پایه ی تربیت، به درستی شناخته نشده و برنامه ریزی نشود، بقیه مراحل و فعالیت ها در جهت رشد فرزند، کارایی خود را نخواهند داشت
فرزندپروری صحیح شامل یک مبنا و چهار پایه می باشد که لازم است آنها را به خوبی شناخته و در مسیر تربیت فرزند بکار گیریم تا با خاطری آسوده، شاهد فرزندانی سالم و توانمند در خانواده و جامعه باشیم.

(در سامانه سپاس به رویان همراه شما هستیم.)

معرفی استاد

دکتر محمد رضا عابدی
دکتری مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران
رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

دروس دیگر ارائه شده با استاد

سرفصل جلسات

پایه اول فرزندپروری ، بازی

در پایان این جلسه انتظار می رود که مادران نسبت به مسائل زیر آگاهی یابند:
• برای عدم ایجاد زخم عاطفی در کودکان، نسبت به رفتارهای کودکان واکنش مثبت نشان دهند.
• اساس امنیت در کودکان باعث خلاقیت، رشد و زندگی بهتر آنها شود.
• توسط بازی با کودک که یکی از اشکال مهم نوازش محسوب می شود، با کودک همراه شوند.

(سامانه سپاس به رویان)

هزینه دوره

هزینه ی 5 جلسه آموزشی اساس و پایه های فرزندپروری : 200 هزار تومان
پرداخت، توسط درگاه پرداخت الکترونیکی و یا به روش کارت به کارت امکان پذیر می باشد.

ثبت نام در درس