آشنایی با 7 سال اول زندگی کودکان و اصول تربیت آنها(ویژه مجتمع فولاد)

معرفی درس در یک نگاه

اهداف دوره

با توجه به اینکه کودکان در طول رشد، افکار ، احساسات و نیازهای متفاوتی پیدا خواهند کرد، بنابراین باید روش های تربیتی در هر دوران نیز متناسب با سن کودکان تغییر کند. کودک از همان ابتدای زندگی از والدین می آموزد و نحوه ی رفتار والدین ، می تواند شخصیت وی را شکل دهد.
در دیدگاه اسلام تربیت کودکان، در سه دوره ی 7 ساله تعریف می شود. پدر و مادر به عنوان اصلی ترین همراهان کودک، می توانند الگوهای بسیار مناسبی برای کودک بوده و تاثیرات بسزایی در تربیت وی داشته باشند، که با گذشت این دوران مهم ، تأثیر گذاری والدین بسیار کمرنگ شده و تربیت، دیگر مفهومی نخواهد داشت.
در این دوره ی آموزشی، نقش تربیتی والدین در 7 سال نخست زندگی کودکان مورد بررسی قرار گرفته و چگونگی پرداختن به آموزه های شناختی، رفتاری، مذهبی و اخلاقی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

در سامانه سپاس به رویان همراه شما هستیم.

معرفی استاد

دکتر علیرضا هزار
کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
کارشناسی ارشد روان شناسی- دانشگاه لبنان
دکتری الهیات
مدرس دانشگاه

سرفصل جلسات

هزینه دوره

هزینه ی 5 جلسه آموزشی آشنایی با 7 سال اول زندگی کودکان و اصول تربیتی آنها : 200 هزار تومان
پرداخت، توسط درگاه پرداخت الکترونیکی و یا به روش کارت به کارت امکان پذیر می باشد.

ثبت نام در درس