آشنایی با اسباب بازی و نقش آن در آینده سازی کودکان(ویژه مجتمع فولاد)

معرفی درس در یک نگاه

اهداف دوره

کودکان با اسباب بازی زندگی می کنند و زندگی را در بازی با آن ها تجربه می کنند، بنابراین انتخاب اسباب بازی با ویژگی های مناسب از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
در این دوره اسباب بازی به عنوان ابزاری فرهنگی، اجتماعی، ارزشی و تربیتی معرفی و بررسی می گردد. ابزاری که کودک در تعامل روزمره با آن، از آن اثر می پذیرد و حضور پر رنگ والدین در کنار فرزندانشان می تواند این اثر پذیری را به گونه ای مناسب شکل و جهت دهد.

در سامانه سپاس به رویان همراه شما هستیم.

معرفی استاد

دکتر عبدالرضا کردی
دکتری روانشناسی از دانشگاه کورلینز آمریکا
رئیس مرکز جهانی آموزش و پرورش خلاق در مالزی
معاون پژوهشی انجمن مطالعات خانواده در ایران
کارشناس برنامه های خانواده در ایران

دروس دیگر ارائه شده با استاد

سرفصل جلسات

انتخاب اسباب بازی و استفاده ی صحیح از آن

1.در این جلسه شما والدین عزیز، ضمن آشنایی با اسباب بازی ها، به نقش بسیار مهم و کلیدی آن در زندگی فردی و اجتماعی کودک خود پی می برید.

2. تفاوت اسباب بازی مناسب با اسباب بازی نامناسب را دریافته و نسبت به انتخاب اسباب بازی متناسب با فرهنگ، سن و اهداف تربیتی موردنظرتان آگاه می شوید.

3. با ویژگی های اسباب بازی مناسب آشنا شده و کارکردهای شناختی، عاطفی، اجتماعی و سایر کارکردهای اسباب بازی ها را مورد توجه قرار می دهید.

4. به اهمیت نقش خود به عنوان والد در انتخاب اسباب بازی مناسب و نحوه به کار گیری هدفمند آن پی می برید.

(سامانه سپاس به رویان)

هزینه دوره

هزینه ی 4 جلسه آموزشی آشنایی با اسباب بازی و نقش آن در آینده سازی کودکان : 170 هزار تومان
پرداخت، توسط درگاه پرداخت الکترونیکی و یا به روش کارت به کارت امکان پذیر می باشد.

ثبت نام در درس