فایل صوتی رایگان - سلول های بنیادی خون بندناف (1)

موضوع : سلول های بنیادی خون بندناف (1)

جناب آقای دکتر مجید کوهی 


لطفا این فایل های صوتی آموزنده را به دیگران نیز هدیه دهید تا آنها نیز بتوانند اطلاعات مورد نیاز در خصوص ذخیره سازی سلول های بنیادی را کسب کنند.