فایل صوتی رایگان - اهمیت ورزش در دوران قرنطینه

موضوع : اهمیت ورزش در دوران قرنطینه

کارشناس مربوطه: سرکار خانم کلانتری


لطفا این فایل های صوتی آموزنده را به دیگران نیز هدیه دهید تا آنها نیز بتوانند راهکارهای مناسبی برای رو به رو شدن با چالش های ایام کرونایی بیابند.